WOTREPLAY-fil


Internet

Förlängningen. WOTREPLAY refererar till tankuppspelningsfiler av världsslag. Det här är unika filer från det berömda World of Tanks-spelet. .WOTREPLAY-filstrukturen är komplicerad och är inte tillgänglig offentligt eftersom den är en patenterad fil, inte öppen källkod.  Spelfil gjord av (WoT), ett kampspel med flera spelare; sparar en omspelning av multiplayer-kamp som kan spelas upp någon gång […]

July 8, 2021