My Hoken
Image default
Health

Ik heb een klacht over de gezondheidszorg. Wat zijn mijn opties?

Soms is het contact met uw zorgverlener anders dan wat je ervan verwachtte. Bijvoorbeeld, iets ging niet goed met jouw behandeling. Of u bent niet tevreden met de manier waarop uw verzorging is verlopen. Er kan iets ernstigs zijn gebeurd en je wilt voorkomen dat het weer gebeurt. In al deze gevallen heeft u het recht om te klagen. Met wie je deze klacht bespreekt en hoe je het gaat doen, hangt af van wat je wilt bereiken. Stichting Zorggeschil informeert en adviseert u over uw opties. Zij beantwoorden ook uw vragen en helpen u met praktische tips om uw klacht op te lossen.

Een klacht? Praat erover!

Er kan iets misgegaan zijn tijdens een behandeling. Of u bent misschien niet tevreden met de zorg die je hebt gekregen. Bespreek dit eerst met de persoon waar je de klacht over hebt. Er kan een misverstand zijn en een duidelijke uitleg kan soms helpen. Uw zorgverlener kan niet ijverig genoeg zijn geweest of kan een fout hebben gemaakt. Zelfs dan, het praten erover kan vaak een oplossing bieden. Veel zorgverleners stellen het op prijs om vanuit een gesprek op de hoogte te worden gesteld over uw klacht of ontevredenheid. Als je zorgverlener weet wat er mis is gegaan kan hij of zij ervoor zorgen dat het voorkomen kan worden in de toekomst. Dat verbetert de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Neem iemand mee naar het gesprek

U vindt het misschien moeilijk om uw klacht. Bijvoorbeeld, omdat je bezorgd bent dat het gevolgen zal hebben voor uw behandeling of de relatie met uw zorgverlener. In dat geval is het misschien verstandiger om iemand mee te nemen naar het gesprek.

Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. U kunt ook een afspraak maken voor iemand anders. Bijvoorbeeld een gezinslid of mantelzorger die op de hoogte is van het probleem.

Informatie over het indienen van een klacht

Elke zorgverlener is verplicht om informatie op een eenvoudige manier te verstrekken over hoe een klacht kan worden aangemeld. Bijvoorbeeld in de wachtkamer of via de website, bij voorkeur beide. Dit omvat informatie over de klachtenprocedure. Soms, als een gesprek met de zorgverlener niet helpt, of u misschien liever geen gesprek 1 op 1 wilt hebben, kunt u overwegen om de klachtenfunctionaris van de geschilleninstantie in te schakelen.

Het inschakelen van de klachtenfunctionaris

Alle zorgverleners zijn verplicht om een klachtenfunctionaris via een geschilleninstantie te hebben. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de procedure of helpen bij het schrijven van een brief. Hij of zij kan ook bemiddelen tussen u en de zorgverlener. U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris als u liever niet uw klacht rechtstreeks met uw zorgverlener bespreekt.

Geestelijke gezondheidszorg

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kunnen contact opnemen met een vertegenwoordiger van de patiënt (PR) voor hulp en ondersteuning bij het indienen van een klacht.

Geen oplossing voor uw klacht?

Als het contact met de klachtenfunctionaris niet lukt om uw klacht op te lossen, kunt u vragen om een evaluatie van uw klacht. Een evaluatie is een officiële schriftelijke reactie van de zorg leverancier van uw klacht.

Schrijf een brief

Het is niet verplicht, maar het is wel leuk voor alle partijen als u de klacht schriftelijk indient. Dat manier waarop je weer over bepaalde dingen kunt lezen. Meestal kunt u ook een e-mail sturen of dient u uw klacht direct online in.

Controleer altijd of u bevestiging van ontvangst binnen een redelijke periode van tijd is ontvangen. U kunt ook bellen om te vragen of de zorgverlener uw klacht heeft ontvangen.

Het is belangrijk om uw klacht en wat u wilt bereiken duidelijk te stellen. Als je hebt hulp nodig bij het schrijven van een brief, de klachtenfunctionaris kan u helpen.